AutoSwitch Mod for Minecraft 1.7.2/1.6.4/1.6.2

AutoSwitch Mod for Minecraft 1.7.2/1.6.4/1.6.2

AutoSwitch Mod image 1

AutoSwitch Mod image 2

AutoSwitch Mod image 3

AutoSwitch Mod image 4

AutoSwitch Mod image 5

Downloads for AutoSwitch Mod 1.7.2, 1.6.4, 1.6.2

Download AutoSwitch Mod for Minecraft 1.7.2

Download AutoSwitch Mod for Minecraft 1.6.4

Download AutoSwitch Mod for Minecraft 1.6.2

Download AutoSwitch Mod for Minecraft 1.5.2